Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

La importància de la clusterització a l'actual marc competitiu

Lletra/letra:

La revisió de les principals cadenes de valor que tenen lloc a l’arxipèlag troba un aliat estratègic en les interrelacions que activitats madures i emergents mantenen a la cartera de clústers de les Balears.

 


De la modernització dels serveis a la reorientació industrial, oportunitats latents a la cartera de clústers de les Balears.

Identificar i capitalitzar les relacions que tenen lloc entre els distints segments productius s’erigeix, actualment, en una via interessant per abordar qualsevol proposta estratègica orientada a impulsar la competitivitat global de les Balears. I és que des del moment en què el marc competitiu vigent reconeix en els fonaments microeconòmics de la posició competitiva la principal basa perquè les regions puguin elevar el nivell de prosperitat, l’aprofitament de les capacitats i actius presents en el territori s’ha convertit en quelcom més que una opció. 

En aquest context, abordar la realitat productiva des de la perspectiva clúster obri noves oportunitats per plantejar la reespecialització de l’arxipèlag a favor de la capacitat creadora de valor. Aquesta qüestió, juntament amb l’activació de palanques estratègiques de competitivitat –associades, principalment, als impulsors de l’eficiència i la innovació regionals–, revesteix una rellevància especial a les illes, atès que la major part de les rendes depenen d’una estructura centrada en la provisió de serveis madurs i, en un segon pla, de la producció de manufactures industrials d’intensitat tecnològica baixa. 

 

 

 

 

© Fundació Impulsa Balears

i|producció és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això, certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. La importància de la clusterització a l'actual marc competitiu. i|producció, número 2. Juliol 2017. Disponible a: <http://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-producció/número-2>