Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|tòpics

Lletra/letra:

Col·lecció de documents breus que exposen i aprofundeixen en la definició d’un concepte clau en el desenvolupament de les iniciatives estratègiques de la fundació. S’orienten a difondre i homogeneïtzar entre els actors decisors del teixit regional el coneixement bàsic per avançar en el disseny d’una estratègia de competitivitat global per a les Balears.

 Número 1: Competitivitat global

 

Número 2: Transformació productiva

 

Número 3: Intel·ligència econòmica

 

 Número 4: Dinàmica col·laborativa

 

Número 5: Productivitat

 

 Número 6: Internacionalització

 

 Número 7: Clúster
© Fundació Impulsa Balears

i|tòpics és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com