Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|pulsòmetre

Lletra/letra:

S’orienta a recollir la percepció, sentiment i expectatives dels actors de la tetrahèlix regional respecte de qüestions rellevants i/o d’actualitat relacionades amb les iniciatives estratègiques de la fundació. Accessible a través d’un format força descriptiu, permet als actors regionals anticipar situacions o fenòmens abans que les estadístiques disponibles ho reflecteixin i articular nous consensos al voltant de factors crítics per a la competitivitat global de les Balears.

 

L'impacte econòmic de la COVID-19

Data de publicació: 17 d'abril de 2020 · Període de resposta: 2-9 d'abril · Target: Empreses amb seu o delegació a les Balears

 

El grau de maduresa digital de l’empresa de les Balears

Data de publicació: 29 de març de 2021 · Període de resposta: 22 de febrer - 19 de març · Target: Empreses amb seu o delegació a les Balears