Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|aliances

Lletra/letra:

i|aliances és una línia d’acció que persegueix establir i millorar les relacions de col·laboració amb institucions i plataformes que d’acord amb la seva missió, objectius i actuació mantenen un grau d’afinitat elevat amb el projecte fundacional.

Les entitats que subscriuen un conveni de col·laboració o memoràndum d’entesa amb la fundació manifesten la voluntat d’acompanyar les actuacions que es duen a terme des de les distintes iniciatives estratègiques, comparteixen coneixement i experiència al voltant de la generació de nous recursos i activitats i faciliten la creació de xarxes.

 

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL TURISME

• Període: 2019-2021

• i|notícia: IMPULSA BALEARS signa un acord de col·laboració amb l'Organització Mundial del Turisme

 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

• Període: 2019

• i|notícia: IMPULSA BALEARS signa un conveni de col·laboració amb la UIB