i|aliances

Lletra/letra:

i|aliances és una línia d’acció que persegueix establir i millorar les relacions de col·laboració amb institucions i plataformes que d’acord amb la seva missió, objectius i actuació mantenen un grau d’afinitat elevat amb el projecte fundacional.

Les entitats que subscriuen un conveni de col·laboració o memoràndum d’entesa amb la fundació manifesten la voluntat d’acompanyar les actuacions que es duen a terme des de les distintes iniciatives estratègiques, comparteixen coneixement i experiència al voltant de la generació de nous recursos i activitats i faciliten la creació de xarxes.

 

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL TURISME

• Període: 2019-2021

• i|notícia: IMPULSA BALEARS signa un acord de col·laboració amb l'Organització Mundial del Turisme

 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

• Període: 2019

• i|notícia: IMPULSA BALEARS signa un conveni de col·laboració amb la UIB

 

Català | Español

© Fundació IMPULSA BALEARS. Edifici Disset, A9. C/Isaac Newton s/n, ParcBit. 07121 Palma. Tel. 971 43 97 74. Horari: de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hores. 
info@impulsabalears.org

Política de privacitat | Política de privacidad