Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|compromís

Lletra/letra:

i|compromís és una línia d’acció que persegueix fidelitzar empreses adscrites a sectors representatius del teixit regional, per tal d’aprofitar el coneixement tàcit que acumulen i incrementar, així, la massa crítica de la fundació.

Les empreses, en qualitat de patrons, despleguen les seves funcions com a membres del patronat –el principal òrgan de govern i representació de la fundació– i contribueixen al desenvolupament i consolidació del projecte fundacional, així com al sosteniment econòmic de les diferents iniciatives estratègiques.

Els patrons realitzen, així mateix, aportacions voluntàries addicionals (dineràries o en espècie) a la fundació, les quals s’orienten al sosteniment de línies d’acció específiques incloses en els plans d’actuació anuals. D’aquesta manera, s’estableixen les figures de:

Patró vigilant, en recolzament als recursos recursos que es desenvolupen i actualitzen en el marc del programa i|vigilància.

 

Patró amfitrió, en recolzament a les activitats i que es duen a terme en el marc dels programes i|sensibilització i i|transferència.

 

 


 

CAEB

• i|iniciatives: Estructura productiva i clusterització

• Pla d'actuació: 2020

 

GRUPO IBEROSTAR

• i|iniciatives: Activació de palanques estratègiques

• Itinerari estratègic: Circularitat hotelera i competitivitat

• Pla d'actuació: 2019

 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA

• i|iniciatives: Activació de palanques estratègiques

• Itinerari estratègic: Talent i competitivitat (II)

• Pla d'actuació: 2019

 

ISBA

• i|iniciatives: Dinàmica empresarial

• Itinerari estratègic: Creixment empresarial i competitivitat

• Pla d'actuació: 2019


 

ISBA

• i|meeting: La mitjana-empresa, el gran aliat per a la recuperació post-COVID

• i|iniciatives: Dinàmica empresarial

• Data: 22 de juliol de 2021

 

ENDESA

• i|meeting · Live: L’aposta de les Balears per l’Agenda 2030: transformació i progrés en temps de pandèmia

• i|iniciativa: Posicionament competitiu i factors crítics

• Data: 8 d'octubre de 2020

 

PALLADIUM HOTEL GROUP

• i|meeting · Live: Indústries experiència i lideratge turístic, ens reimaginam?

• i|iniciativa: Estructura productiva i clusterització

• Data: 15 de juliol de 2020

 

BANCA MARCH

• i|meeting · Live: Emergeix una ‘nova viabilitat’ empresarial, parlem de risc financer

• i|iniciativa: Dinàmica empresarial

• Data: 17 de juny de 2020

 

CAIXABANK

• i|meeting: L'empresa i els reptes de la nova dècada

• i|iniciativa: Dinàmica empresarial

• Data: 6 de març de 2020

 

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

• i|conferència: El valor que ve de l’exterior: internacionalitzar-se per competir

• i|iniciativa: Capacitat exportadora

• Data: 15 d'abril de 2019

 

BANCA MARCH

• i|meeting: Sofisticació empresarial competitivitat global, viatge al centre de l’estratègia

• i|iniciativa: Dinàmica empresarial

• Data: 5 de juliol de 2018

 

BANCO SANTANDER

• i|meeting: Reposicionar Balears, un ofici d’estrategues

• i|iniciativa: Posicionament competitiu i factors crítics

• Data: 1 de febrer de 2018

 

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE BALEARES

• i|meeting: Clusteritzar per competir, ens revolucionam?

• i|iniciativa: Estructura productiva i clusterització

• Data: 12 de juliol de 2017

 

CAIXABANK

• i|meeting: Talent i competitivitat: una relació d’alt voltatge

• i|iniciativa: Activació de palanques estratègiques

• Data: 6 de març de 2017