Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|participació

Lletra/letra:

i|participació és una línia d’acció que persegueix la col·laboració d’actors representatius de la tetrahèlix regional (empresa, administració pública, investigació i agents intermedis) en el desenvolupament dels recursos i activitats de la fundació. D’aquesta manera, es pretén alimentar des de la sinergia publicoprivada la creació de xarxes en favor de directrius i mesures d’acció consensuades.

Les persones físiques o jurídiques que subscriuen un conveni de col·laboració amb la fundació –com el que regula l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge– atorguen un ajut (dinerari o en espècie) que es destina al desplegament de la labor fundacional. D’aquesta manera, s’estableixen les figures de:

Actor impulsor, en recolzament al desenvolupament d’activitats i recursos específics inclosos en els plans anuals d’actuació.

 

Actor col·laborador, en recolzament al compliment general de la missió fundacional.

 


 

FUNDACIÓN MARILLES

• i|iniciatives: Especialització productiva i clusterització

• Itinerari estratègic relacionat: Economia blava i competitivitat

• Període: 2019

 

AGÈNCIA DE ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES IILES BALEARS

• i|iniciatives: Posicionament competitiu i factors crítics

• Itinerari estratègic relacionat: Turisme i competitivitat

• Període: 2018


 

NB Media

• Període: Maig 2020 - Maig 2022

RLM Audiovisual

• Període: Maig 2020 - Maig 2022

 

ILLESLEX

• Període: Setembre 2019 - Setembre 2022

 

BUFETE BUADES ASESORES LEGALES

• Període: Setembre 2019 - Setembre 2022

 

MONLEX SERVICIO JURÍDICO GLOBAL

• Període: Juliol 2019 - Juliol 2022

 

MARIMÓN ASOCIADOS, JURÍDICO, LABORAL

• Període: Juny 2019 - Maig 2020

 

DISSET CONSULTORS

• Període: Abril 2019 - Abril 2022

• i|notícia: DISSET CONSULTORS es converteix en actor col·laborador d'IMPULSA BALEARS

 

CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA DE LES ILLES BALEARS

• Període: Abril 2019 - Abril 2020

• i|notícia: CLIQIB se suma com a actor col·laborador d’IMPULSA BALEARS

 

FIS3 ASESORES

• Període: Febrer 2020 - Febrer 2021

• Període: Gener 2019 - Gener 2020

• i|notícia: FIS3 Asesores, primer actor col·laborador d’IMPULSA BALEARS

 

FUNDACIÓN BIT

• Període: Novembre 2014-